در کانال شب نامه گشتی میزدم...

در یکی از موتونشان...

فیلمی را معرفی کرده بود با موضوع تغییر سوال!

به دلیلی که محل بحثمان نیست!

نام فیلم fair game بود...


فیلم چه بود؟

بیوگرافی اش هست!

خودش هم!


حتما این فیلم را ببینید...

تغییر سوال در اطرافمان خیلی رخ میدهد

نمونه اش؟

#اشتباه_کردم و #کریمی قدوسی

سوال اول این بود که چرا آقای ظریف گفت اشتباه کردم

و سوال دوم این شد که : آقای کریم قدوسی کار غلطی کرده یا نه؟

                                   مجازاتش چیست؟

                                   و...


#دور نخوریم

#اشتباه_کردم

#قربانی!

منبع : |استراتیژی تغییر سوال! (fair game)
برچسب ها : سوال ,اشتباه ,فیلم ,تغییر ,تغییر سوال ,اشتباه کردم ,fair game